Ο ρόλος της καινοτομίας ως παράγοντας διαφοροποίησης στην αγορά τηλεπικοινωνιών


Οι  επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη της  εταιρείας στην Ελλάδα και η συμβολή της Nokia Siemens Networks στην ανάπτυξη καινοτομίας στη χώρα

H Nokia Siemens Networks επανέλαβε τη δέσμευσή της για βελτίωση της επικοινωνιακής εμπειρίας των συνδρομητών και της αποδοτικότητας των δικτύων μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και ανάπτυξης και μοιράστηκε τις βέλτιστες πρακτικές της εταιρείας στο τομέα της καινοτομίας, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, 2010, στην Αθήνα. O Chief Technology Officer της Nokia Siemens Networks στην Ευρώπη, κ. Josef Lorenz, εξήγησε πώς η εταιρεία συνδυάζει την παγκόσμια τεχνογνωσία της και τη συνεργασία της με περισσότερους από 600 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους παγκοσμίως,  με τις τοπικές ερευνητικές υποδομές και το εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής κατάρτισης στην Ελλάδα, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Η Nokia Siemens Networks επενδύει κατά μέσο όρο 16.4% των καθαρών πωλήσεων της σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Με την καινοτομία να αποτελεί την “καρδιά’” της δραστηριότητά μας, έχουμε αναπτύξει κορυφαίες τεχνολογίες στην ασύρματη επικοινωνία, τα δίκτυα μεταφοράς, την σταθερή ευρυζωνικότητα, τα δίκτυα κορμού, καθώς επίσης και τους τομείς διαχείρισης δικτύου και τις λύσεις charging. Όλες αυτές οι καινοτομίες συνεπικουρούνται από τις υπηρεσίες που παρέχουμε», σχολίασε ο κ. Josef Lorenz, Chief Technology Officer της εταιρείας στην Ευρώπη. «Χρησιμοποιούμε στο έπακρο την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη εμπειρία μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε το όραμα της εταιρείας, “One World Connected”. Με στόχο έναν κόσμο διασυνδεδεμένο ευρυζωνικά που θα προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση σε ένα εύρος εφαρμογών και υπηρεσιών διαθέσιμων προς όλους, όπου το Διαδίκτυο θα αποτελεί παράγοντα εξέλιξης και μοχλό ανάπτυξης της μοντέρνας κοινωνίας και του πολιτισμού».

Η καινοτομία στη Nokia Siemens Networks

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια τμηματική μέθοδο για την ανάπτυξη της καινοτομίας:Insight,

Ideation και  Commercialization. Στη φάση Insight εκθέτει  τους ερευνητές της σε διαφορετικούς  τρόπους σκέψης, ενώ στη φάση Ideation απαιτείται από την ομάδα να μετατρέψει και να συνδυάσει ιδέες, καταλήγοντας σε προσδοκώμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στην φάση Commercialization απαιτείται η ομάδα να αναπτύξει μια δομημένη διαδικασία  και να διεξάγει εμπορικές δοκιμές.

Η διαδικασία αυτή (Insight, Ideation, Commercialization) υποστηρίζεται επίσης, από το παγκόσμιο δίκτυο Κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας σε 10 χώρες, την αμοιβαία συνεργασία με επιλεγμένους πελάτες και συνεργάτες ανά τον κόσμο για την ανάπτυξη «συνεργατικής καινοτομίας». Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνεργασίες για έρευνες με περισσότερα από 100 πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Οι δυνατότητες  της Nokia Siemens Networks στον τομέα της καινοτομίας  είναι προφανείς από τη μακρά λίστα διαπιστευτηρίων της εταιρείας*. Έχει επιτύχει 70% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω του βραβευμένου σταθμού βάσης Flexi Base Station, είναι πρωτοπόρος στις λύσεις Direct Tunnel και Voice-over-LTE  προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε δίκτυα νέας γενιάς. Η Nokia Siemens Networks πραγματοποίησε την πρώτη παγκοσμίως κλήση LTE και handover σε εμπορική έκδοση, απλοποιεί τη διαστασιοποίηση των δικτύων αυξάνοντας την αυτοματοποίηση της διαδικασίας χρησιμοποιώντας τα SELF Organising Networks (SΟΝ) για τεχνολογίες 2G/3G/LTE. Επιπλέον, καθιέρωσε την ηγετική θέση στην επικοινωνία με 40G DWDM.

Πρόσφατα, η Nokia Siemens Networks κέρδισε δύο παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακά βραβεία Καινοτομίας. Το πρώτο αφορά στη λύση Identity Management της εταιρείας (Διαχείριση Ταυτότητας), η οποία συνδέει τις πολλαπλές «ταυτότητες» ενός συνδρομητή από διάφορες εφαρμογές στο Διαδίκτυο, όπως λογαριασμός Flickr ή Facebook με το κινητό του τηλέφωνο αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις πολλαπλές διαδικασίες πρόσβασης (sign-οn). Το δεύτερο αφορά την υλοποίηση του six-sector mobile broadband, το οποίο παρέχει βελτιωμένη χωρητικότητα και τη δυνατότητα να υποστηρίζεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης φωνής και δεδομένων στο δίκτυο της O2 στο Λονδίνο. Στον τομέα της οπτικής μεταφοράς δεδομένων (optical data transport), η εταιρεία επιτρέπει στους παρόχους να εξελίξουν υπάρχουσες υποδομές των 10Gibabit & 40Gibabit per second  σε 400G με ελάχιστη επένδυση και μειωμένο κόστος λειτουργίας ενσωματώνοντας τη διαχείριση των πακέτων δεδομένων στην πλατφόρμα οπτικής μεταφοράς τους.

Το πλέον  υποσχόμενο πρόσφατο παράδειγμα καινοτομίας  είναι ο τρόπος που η Nokia Siemens Networks βοηθά τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας να ανταποκριθούν στην πρόκληση  των smartphones. Μια μοναδική μέθοδος αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα και τη συμπεριφορά της σηματοδοσίας (signaling) διάφορων “έξυπνων συσκευών”, οι οποίες είναι συνδεδεμένες σε ένα δίκτυο. Η μεθοδολογία παρέχει πληροφορίες για τις επιπτώσεις αυτών των συσκευών σε διάφορα δομικά μέρη του δικτύου.  Αυτή η πληροφόρηση εκ των έσω, συνδυασμένη με προβλέψεις για την αύξηση της κίνησης στο δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσει προγράμματα βελτίωσης της χωρητικότητας, εστιάζοντας στην αναβάθμιση μόνο εκείνων των δομικών μερών του δικτύου που αποτελούν πρόβλημα την παρούσα στιγμή ή προβλέπεται να παρουσιάσουν στην μελλοντική απόδοση του δικτύου. Ήδη η εφαρμογή αυτή αποδείχθηκε χρήσιμη σε αρκετούς παρόχους ανάμεσα τους και η O2 στο Λονδίνο.

Βασισμένη  σε αυτή την ανάλυση η εταιρεία μπορεί να υλοποιήσει Έξυπνα Δίκτυα (Smart Networks), τα οποία βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη στα smart devices, βελτιώνουν το χρόνο ζωής της μπαταρίας, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνουν την απειλή συμφόρησης του δικτύου. Στα έξυπνα δίκτυα εφαρμόζονται Single Radio Access Network (RAN)  και Software Defined Radio Networks (GSM, WCDMA, LTE) για εξαιρετική απόδοση χρησιμοποιώντας τον πλέον “πράσινο”, τον πιο μικρό και με την καλύτερη απόδοση σταθμό βάσης παγκοσμίως, IP και Photonic control για ευέλικτα high bandwidth all-IP δίκτυα για ενσωμάτωση ευρυζωνικότητας και ενοποιημένη από άκρο-σε-άκρο πλατφόρμα διαχείρισης για αποδοτικές υπηρεσίες.

Η Ελλάδα στην καρδιά της καινοτομίας

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Nokia Siemens Networks στην Ελλάδα αποτελεί ένα βασικό γρανάζι στη μηχανή της εταιρείας, καθώς έχει την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη σημαντικών προϊόντων και εφαρμογών, τα οποία προορίζονται για κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Περισσότεροι  από 500 Έλληνες μηχανικοί αποτελούν  την κινητήρια δύναμη του τμήματος που δραστηριοποιείται σε τεχνολογίες αιχμής όπως το Mobile Internet  και τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών για δίκτυα νέας γενιάς. Με το 100% της παραγωγής να εξάγεται σε όλο τον κόσμο το Κέντρο συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας αποτελώντας ένα πρότυπο κέντρο τεχνολογίας, εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Σε μια  παγκοσμίως δύσκολη οικονομική συγκυρία και την Ελλάδα ιδιαίτερα να αντιμετωπίζει χχχ,  η Nokia Siemens Networks συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και σταθερότερους εργοδότες στη χώρα. Οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους ανέρχονται σε περίπου 700, ενώ πρόσφατα η εταιρεία είχε ανακοινώσει της δέσμευσή της για περαιτέρω ανάπτυξη του κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση της ανάπτυξης ολοκληρώθηκε επιτυχώς τους προηγούμενους μήνες, με την πρόσληψη χχχ μηχανικών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της επέκτασης, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010.

Η καινοτομία αποτελεί μία από τις βασικότερες  αρχές της Nokia Siemens Networks και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία αυτή. Οι Έλληνας εργαζόμενοι στο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης είναι μια ομάδα με ιδιαίτερη χχχ. Συμμετέχουν σε διάφορα έργα της εταιρείας σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο και έχουν αναπτύξει ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα κρίσιμο τομέα για τις υποδομές μιας χώρας όπως είναι οι επικοινωνίες και η ψηφιακή «κοινωνία» σχολίασε ο Άρης Δρόσης, Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας στη χώρα.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s