Η IBM παρουσιάζει έξυπνες υπηρεσίες και τεχνολογίες cloud για τις επιχειρήσεις


Image representing IBM as depicted in CrunchBase

Image via CrunchBase

– Η IBM ανακοίνωσε πρόσφατα νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες cloud επόμενης γενιάς για πελάτες που επιθυμούν να μεταφέρουν καίριες επιχειρησιακές διαδικασίες σε παραγωγικά περιβάλλοντα cloud, με σκοπό την καινοτομία, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ευελιξίας. 

Για να επιταχυνθεί η μετάβαση από την έρευνα, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση στην πλήρη υλοποίηση – σε ολόκληρη την επιχείρηση – μιας λύσης cloud, η IBM επεκτείνει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της λύσεων cloud με το IBM SmartCloud, την επόμενη γενιά προτάσεων τεχνολογίας και υπηρεσιών cloud για ιδιωτικά, δημόσια και υβριδικά cloud που βασίζονται σε υλικό, λογισμικό, υπηρεσίες και βέλτιστες πρακτικές της IBM.

Στο πλαίσιο  αυτής της ανακοίνωσης, η IBM παρουσιάζει μια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών cloud επόμενης γενιάς για επιχειρήσεις, η οποία προς το παρόν παρέχεται πιλοτικά σε πελάτες και θα είναι διαθέσιμη αργότερα αυτό το έτος. Για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να επιλέγουν βασικά χαρακτηριστικά ενός δημόσιου, ιδιωτικού και υβριδικού cloud σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε φορτίου εργασίας, από απλές υποδομές Web έως σύνθετες επιχειρησιακές διαδικασίες, με βάση πέντε διαστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής: 

· Ασφάλεια

· Διαθεσιμότητα και απόδοση

· Τεχνολογικές πλατφόρμες

· Διαχειριστική υποστήριξη και υλοποίηση

· Πληρωμή και τιμολόγηση

Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται νέες υπηρεσίες, λογισμικό  και πρωτοβουλίες για τα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

– IBM SmartCloud – Με βάση το υπάρχον δημόσιο (public) cloud της IBM, η νέα υπηρεσία θα προσφερθεί σε δύο επίπεδα, Enterprise και Enterprise +, παρέχοντας στους πελάτες ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο επιλογής και οικονομικών πλεονεκτημάτων, συνδυάζοντας την εξοικονόμηση κόστους και την επεκτασιμότητα ενός κοινόχρηστου περιβάλλοντος με την ευελιξία επιμέρους επιλογών για την ασφάλεια, τις υφιστάμενες εφαρμογές, την αξιοπιστία, τη διαχείριση και τις υπηρεσίες υποστήριξης που συνήθως απαντώνται σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον.

– IBM Workload Deployer – Επιτρέπει στους πελάτες να υλοποιούν ταχύτερα εφαρμογές cloud μέσω απλοποιημένης εγκατάστασης και δυνατοτήτων αυτοματισμού. 

– Cloud Standards Customer Council – Η IBM ενώνει τις δυνάμεις της με 45 από τις κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κόσμου, όπως η Citigroup, η Lockheed Martin, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, με σκοπό την προώθηση της υιοθέτησης των λύσεων cloud, δίνοντας προτεραιότητα σε βασικά θέματα διαλειτουργικότητας, όπως η διαχείριση, οι αρχιτεκτονικές αναφοράς, οι υβριδικές λύσεις cloud, καθώς και η ασφάλεια και συμμόρφωση.

– Επιχειρηματικότητα κοινωνικής δικτύωσης μέσω cloud – Η IBM συνεχίζει την ανάπτυξή της ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών SaaS (Software as a Service) ανακοινώνοντας νέους πελάτες, όπως οι American Airlines, Aviva, Carfax, Costco, Frito Lay, IndiaFirst Life Insurance Co., Shriram Transport Finance Company Ltd. και 7Eleven.

Η IBM βοηθά  χιλιάδες πελάτες να υιοθετήσουν  μοντέλα cloud και διαχειρίζεται καθημερινά εκατομμύρια συναλλαγές μέσω cloud, βοηθώντας επιχειρήσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υγείας και η δημόσια διοίκηση, να δημιουργήσουν τα δικά τους cloud ή να αξιοποιήσουν με ασφάλεια τις επιχειρηματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποδομής cloud της IBM.

Η IBM ξεκίνησε την πρωτοβουλία της για το cloud computing σχεδόν πριν από πέντε χρόνια, ιδρύοντας τα εργαστήρια Blue Cloud σε όλο  τον κόσμο με σκοπό να επιταχύνει τη συνεργασία με καινοτόμους πελάτες, κυβερνήσεις και πανεπιστήμια. Το cloud computing είναι πλέον ένας βασικός τομέας ανάπτυξης για την IBM που αναμένεται να αποφέρει 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα έως το 2015 στους τομείς του υλικού, λογισμικού, και στις υπηρεσίες.

Η IBM είναι  μοναδική στο χώρο συνδυάζοντας κύριες τεχνολογίες του cloud computing, βαθιά γνώση των διαδικασιών, ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων cloud και ένα δίκτυο διεθνών κέντρων υλοποίησης. Η IBM προβαίνει σε μια σειρά ανακοινώσεων:

Υπηρεσίες πλατφόρμας cloud νέας γενιάς

Η νέα υπηρεσία IBM SmartCloud μπορεί να επιτρέψει σε οργανισμούς, στους υπαλλήλους τους και στους συνεργάτες τους να αποκτήσουν ό,τι χρειάζονται, όπως το χρειάζονται – από εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης και εφαρμογές έως υποδομή πληροφορικής, όπως virtual servers και storage ή πρόσβαση σε εργαλεία για τη δοκιμή κώδικα λογισμικού – όλα υλοποιημένα με ασφάλεια στο παγκόσμιο δίκτυο των cloud data centers της IBM.

Η υπηρεσία IBM SmartCloud διαθέτει δύο επιλογές υλοποίησης: Enterprise και 

Enterprise +.

– Enterprise – Είναι ήδη διαθέσιμη και επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες του υφιστάμενου Development and Test Cloud της IBM, επιτρέποντας στους πελάτες να διευρύνουν το  εσωτερικό development & test , με μείωση της διάρκειας των εργασιών ανάπτυξης εφαρμογών από ημέρες σε λεπτά, μέσω αυτοματισμού και ταχείας διάθεσης (provisioning), και με μείωση του κόστους άνω του 30% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα εφαρμογών. Αυτή η λύση είναι άμεσα διαθέσιμη.

– Enterprise + – Πρόκειται να καταστεί διαθέσιμη αργότερα αυτό το έτος. Η επιλογή Enterprise + θα συμπληρώσει και θα αυξήσει την αξία της επιλογής Enterprise, προσφέροντας εντελώς νέες δυνατότητες, παρέχοντας ένα βασικό σύνολο multi-tenant υπηρεσιών για τη διαχείριση στοιχείων υποδομής virtual server, storage, δικτύου και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαχειριζόμενων λειτουργικών υπηρεσιών παραγωγής.

Νέο λογισμικό επιταχύνει την υλοποίηση cloud

Η IBM παρουσιάζει  νέο λογισμικό που βοηθά τις  εταιρίες να αναπτύξουν υπηρεσίες cloud computing σε περιοχές όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ ή οι ανθρώπινοι πόροι, με ιδιωτικά, δημόσια και υβριδικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών cloud.

Η υπηρεσία IBM Workload Deployer επιτρέπει στις εταιρείες  να δημιουργούν προσαρμοσμένες υπηρεσίες cloud με πρότυπα που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές της IBM και  οι οποίες διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων λογισμικού, υπηρεσιών και διαχείρισης. Οι πελάτες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μια γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) για εύκολη εγκατάσταση εφαρμογών, διαμόρφωση βάσεων δεδομένων και ρύθμιση της ασφάλειας για τις υπηρεσίες cloud που καταναλώνουν ή παρέχουν στους πελάτες τους. Συνοδευόμενη από ενσωματωμένη παρακολούθηση, διαχείριση κύκλου ζωής και ελαστικότητα, η υπηρεσία IBM Workload Deployer μπορεί να απλοποιήσει και να επιταχύνει δραματικά την υλοποίηση λύσεων cloud.

Προώθηση  ανοικτών προτύπων cloud

Η IBM ενώνει τις δυνάμεις της με 45 κορυφαίους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της Lockheed Martin και του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας για την ίδρυση ομάδας με στόχο τη συμπλήρωση και την υποβολή απαιτήσεων σε οργανισμούς προτύπων προμηθευτών. Αυτή η ομάδα θα συμβάλει στην προώθηση της υιοθέτησης του cloud computing, δίνοντας προτεραιότητα σε βασικά θέματα διαλειτουργικότητας, όπως η διαχείριση, οι αρχιτεκτονικές αναφοράς, τα υβριδικά cloud, καθώς και η ασφάλεια και συμμόρφωση.

Ο φορέας Cloud Standards Customer Council είναι ανοικτός σε όλους τους οργανισμούς που είναι τελικοί χρήστες. Η ομάδα θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των εμποδίων για την ευρεία διάδοση του cloud computing δίνοντας προτεραιότητα σε βασικά θέματα διαλειτουργικότητας.

Επιχειρηματικότητα  κοινωνικής δικτύωσης μέσω cloud

H IBM έχει  αυξήσει την υιοθέτηση του  λογισμικού και των υπηρεσιών  της cloud computing από τους πελάτες,  με περισσότερους από 20 εκατομμύρια  τελικούς χρήστες-πελάτες διεθνώς,  κάτι που την καθιστά έναν  από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών software-as-a-service (SaaS) του κόσμου. 

Στους νέους  πελάτες συμπεριλαμβάνονται η American Airlines, η Aviva, η CARFAX, η Frito-Lay, η IndiaFirst Life Insurance Co., η Lincoln Trust, Shriram Transport Finance Company Ltd. και η 7-Eleven, μεταξύ εκατομμυρίων χρηστών των υπηρεσιών cloud της IBM που εστιάζουν στη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και στη συνεργασία.

Μια σειρά  νέων πελατών εργάζονται σε όλο τον  κόσμο και πέρα από εταιρικά firewall για να βελτιώσουν τη συνεργασία, την καινοτομία των στελεχών τους και βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως το μάρκετινγκ, η οικονομική διαχείριση και η εξυπηρέτηση πελατών στα social clouds της IBM, Blueworks Live και LotusLive. 

Άλλες υπηρεσίες cloud της IBM για την επιχείρηση

LotusLive – Η σουίτα συνεργασίας που απλοποιεί και βελτιώνει τις καθημερινές επιχειρησιακές συναλλαγές με πελάτες, συνεργάτες και συναδέλφους, συμπεριλαμβάνοντας κοινή χρήση αρχείων, συνδιασκέψεις μέσω του Web, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, κοινωνική δικτύωση, κοινότητες και παρακολούθηση έργων.

IBM Coremetrics — Περισσότερες από 2.100 online επωνυμίες-brands (600 εταιρίες) παγκοσμίως χρησιμοποιούν την υπηρεσία Coremetrics Software as a Service (SaaS) για να βελτιστοποιήσουν το ηλεκτρονικό τους μάρκετινγκ.

IBM Unica – υπηρεσίες cloud (Pivotal Veracity και Marketing Operations OnDemand) που χρησιμοποιούνται περίπου από 36.000 φορείς μάρκετινγκ

IBM Sterling Commerce – πραγματοποιεί περισσότερες από 310.000 συνδέσεις συνεργατών ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως και διεκπεραιώνει περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύριο συναλλαγές ετησίως, αξίας πελατών περίπου 15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω υπηρεσιών B2B, με 10 από τις 10 κορυφαίες επιχειρήσεις λιανεμπορίου των ΗΠΑ, 10 από τις 10 κορυφαίες τράπεζες των ΗΠΑ και 9 από τις 10 κορυφαίες επιχειρήσεις βιομηχανικής παραγωγής των ΗΠΑ.

IBM Cast Iron – βοηθά τους πελάτες να ενσωματώσουν υπηρεσίες cloud  στις επιχειρησιακές διαδικασίες και δεδομένα, ώστε να επιτρέψουν τη δημιουργία υβριδικών μοντέλων cloud που προστατεύουν τις υφιστάμενες επενδύσεις στην πληροφορική ενώ παρέχουν αυξημένη ευελιξία.

IBM Blueworks Live, μια υπηρεσία συνεργασίας μέσω cloud η οποία βοηθά τους πελάτες να δημιουργήσουν και να αυτοματοποιήσουν κατά περίπτωση επιχειρησιακές διαδικασίες σε διάστημα δευτερολέπτων. 

IBM Tivoli Live – υπηρεσία software-as-a-service που παρέχει δυνατότητες διαχείρισης υπηρεσιών για επιχειρήσεις χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετου υλικού ή αγοράς και διαμόρφωσης αδειών χρήσης λογισμικού. Διαθέσιμο μέσω μηνιαίας συνδρομής, το λογισμικό παρέχει στις επιχειρήσεις ευέλικτες και προσαρμόσιμες δυνατότητες διαχείρισης, με ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές.

IBM Converged Communications Services – παρέχει σχεδίαση και υλοποίηση μιας λύσης ιδιωτικού cloud ενοποιημένων επικοινωνιών με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, βοηθώντας τους πελάτες να μειώσουν το κόστος και την πολυπλοκότητα των εργαλείων διαχείρισης συνεργασίας και βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και τη συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού τους

Η ζήτηση για  το cloud computing αυξάνεται με εκρηκτικούς  ρυθμούς, καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας  της πληροφορικής τους υποδομής για την παροχή νέων και καινοτομικών υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Σύμφωνα με την IDC, 17 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν σε τεχνολογίες, υλικό και λογισμικό που σχετίζονται με το cloud computing το 2009. Η IDC προβλέπει ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2013. (1)

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες cloud computing της IBM

Η IBM έχει βοηθήσει χιλιάδες πελάτες να υιοθετήσουν  μοντέλα cloud και διαχειρίζεται εκατομμύρια  συναλλαγών μέσω cloud σε καθημερινή βάση. Η IBM βοηθά τους πελάτες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υγείας και η δημόσια διοίκηση, να δημιουργήσουν τα δικά τους cloud ή να αξιοποιήσουν με ασφάλεια τις επιχειρηματικές υπηρεσίες  και υπηρεσίες υποδομής μέσω cloud της IBM. Η IBM είναι μοναδική στο να συνδυάζει βασικές τεχνολογίες cloud, βαθιά γνώση των διαδικασιών, ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων cloud και ένα δίκτυο διεθνών κέντρων υλοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις cloud της IBM, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.ibm.com/smartcloud

1) IDC http://itmanagement.earthweb.com/netsys/article.php/3870016/IDC-Sees-Cloud-Market-Maturing-Quickly.htmhttp://itmanagement.earthweb.com/netsys/article.php/3870016/IDC-Sees-Cloud-Market-Maturing-Quickly.htm

Enhanced by Zemanta
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s